WIEN “Elim”

Biserica Penticostală WIEN “Elim”

CINE SUNTEMAAA

Suntem o comunitate de creștini penticostali, majoritatea proveniți din România.

Istoria Bisericii Penticostale Elim Viena începe în anul 1980 cu primii credincioși care au evadat din România comunistă si au poposit – temporar, sau cum avea să se adeverească pentru alții, permanent. Astfel că în regiunea Vienei s-a deschis prima casă de închinare în Mohrengasse (districtul 3), relocată mai târziu pe Gehardusgasse (districtul 20). Pe 8 octombrie 2005 s-a inaugurat locașul de închinare din Maculangasse (districtul 22), locația actuală a bisericii.

Numele „Haus des Gebets” (germană: Casă de Închinare) – pe care astăzi îl puteți vedea pe frontispiciul bisericii – exprimă o profeție scrisă cu 2600 de ani în urmă de profetul Isaia, cu privire la poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu va creea o părtășie unică cu poporul Său!

 Isaia 56:7 [Citeste in context]

VDCC

7îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”
Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

Ulterior inaugurării biserica a primit numele Elim (în ebraică: Palmieri) după numele oazei în care poporul Israel, pribeag prin pustiu după ieșirea din Egipt, a găsit izvoare de apă și liniște la umbra palmierilor. Biserica Elim a fost de la început un loc unde oamenii au putut primi odihnă pentru sufletele lor.

Viziunea noastră este să fim un ajutor spiritual pentru toți oamenii, o oază în care oricine să poată ajunge în armonie cu Dumnezeu Creatorul, prin Isus Hristos. Elimul este deschis pentru oricine, indiferent de rasă, etnie, cultură, poziție socială sau limbă fiindcă Domnul Isus Hristos prin sacrificiul Său ne-a înfrățit pe toți. Dorim ca la Elim cei singuri, cei suferinzi, cei robiţi şi cei apăsaţi să poată găsi dragoste, vindecare, eliberare, speranţă şi mântuire. Biblia spune că lumea zace în cel rău iar Domnul Isus Hristos s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Lucrarea noastră este să ajutăm oamenii să vină la Dumnezeu, să părăsească păcatul și să fie salvați.

Dorim ca toţi membrii bisericii noastre să ajungă la stadiul cel mai înalt în ce priveşte devotamentul şi relaţia lor faţă de Dumnezeu, urmaşi demni ai lui Hristos, gata de slujire acolo unde sunt chemaţi, conştienţi şi responsabili faţă de acţiunile lor .

Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine la Elim!

CORPUL PASTORAL

Corpul pastoral al bisericii ELIM e compus din slujitor ordinați nou-testamental ca păstori, prezbiteri și diaconi. Fiecare din acești slujitori are sarcini specifice și împreună își aduc aportul la creșterea și împlinirea spirituală a bisericii ELIM. Numărul aparent mare de lucrători este necesar având în vedere mărimea comunității – aproximativ 4000 de persoane din care ca. 1900 membri botezați – cât și perspectivele de creștere.


Păstorii

Ioan VlasPastor

Patriciu CiupePastor

Daniel LucutaPastor

Daniel LörintPastor

Ioan IrimușPastor

Ioan ZlibuțPastor


Prezbiterii

Adinel OneaPrezbiter

Pavel NatiPrezbiter

Augustin BarnaPrezbiter

Samuil DemPrezbiter

Vasile NastasiPrezbiter

Florinel RusuPrezbiter


Diaconii

Ruben AvramDiacon

CONTACT

Adresa:

 adresaMaculangasse 9, A-1220 Wien
 secretaroffice@elim.at
 casiercasierie@elim.at
 websitewebadmin@elim.at
 GDPRdatenschutz@elim.at

Donații:

Empfängername:Pfingstkirche Gemeinde Gottes – ELIM
IBAN:AT81 2011 1000 3038 0561
BIC:GIBAATWWXXX

Servicii divine:

Seară de tineretMarțea19:00-21:00
Serviciu divinMiercurea19:00-21:00
Slujbă în limba germanăJoia19:00-20:30
Seară de rugăciuneVinerea19:00-21:00
Servicii divineDuminica09:00-12:00
Duminica18:00-20:00